Händer 2017

Bönetelefon varje månad
Lokala träffar
Studiecirkel i Psalmmaraton fortsätter (Stockholm)

24-26 feb Bönehelg hos Syskonbandet
24-28 maj Årsmötesdagar 2017 på Tollare
26 juni – 8 juli ”Konfaläger” – Kristendomsskola
17-20 aug Nordisk konferens i Danmark
18 nov Ledsagardag
Kongoresa UPPSKJUTEN

Händer 2018

Musikhelg 23-25 februari
Gemenskapsdagar och årsmöte 9-13 maj
Konfirmationsläger


Återblickar
Genomförda evenemang

Syskonbandet anordnar varje år varierade sammankomster och till alla dessa är Du, medlem som icke medlem, varmt välkommen!
Vi har läger riktade specifikt till ungdomar  och regionala helgträffar genomförs i olika delar av landet någon eller några gånger varje år. Vi upplever det även berikande för oss alla att träffas i ålders- och geografiskt gränsöverstigande gemenskap och därför har vi Gemenskapshelger för alla i olika delar av landet och inte minst träffas vi under flera dagar i maj/juni i samband med vårt årsmöte. De senaste åren har vi utvecklat och fördjupat samarbetet och gemenskapen med våra nordiska grannländer. Vi har nu gemensamma Nordiska konferenser vartannat år. Syskonbandet sträcker sig även utanför Norden och har under många år haft missions- och biståndsarbete samt gemenskapsutbyte med flera länder. Läs mer om detta under rubriken Internationellt och läs om den spännande Tanzaniaresan som genomfördes sommaren 2009.