Händer löpande  
Bönetelefon varje månad
Lokala träffar  


Händer 2020
7-9 feb Ljus gemenskapshelg i Småland – INSTÄLLT
29 april – 3 maj Gemenskaps- och årsmötesdagar – INSTÄLLT
29 juni – 11 juli Konfaläger/kristendomsskola – INSTÄLLT
26 sep – 7 okt Tanzaniaresa – UPPSKJUTET
16 – 18 oktober Syskonbandsdagar på distans
27 – 29 november Ljus gemenskapshelg i Härnösand – INSTÄLLT
Samtalsgrupp om Bibeln och livet
Bokcirkel

Återblickar
Genomförda evenemang

Syskonbandet anordnar varje år varierade sammankomster och till alla dessa är Du, medlem som icke medlem, varmt välkommen!
Vi har läger riktade specifikt till ungdomar  och regionala helgträffar genomförs i olika delar av landet någon eller några gånger varje år. Vi upplever det även berikande för oss alla att träffas i ålders- och geografiskt gränsöverstigande gemenskap och därför har vi Gemenskapshelger för alla i olika delar av landet och inte minst träffas vi under flera dagar i maj/juni i samband med vårt årsmöte. De senaste åren har vi utvecklat och fördjupat samarbetet och gemenskapen med våra nordiska grannländer. Vi har nu gemensamma Nordiska konferenser vartannat år. Syskonbandet sträcker sig även utanför Norden och har under många år haft missions- och biståndsarbete samt gemenskapsutbyte med flera länder. Läs mer om detta under rubriken Internationellt.