Som kanslist kommer du att arbeta med administrativa och praktiska sysslor på vårt kansli och ibland delta i konferenser och andra arrangemang. Som redaktör gör du vår medlemstidning och utvecklar vår synlighet och interaktion på sociala medier.

Vi söker dig som har intresse för och erfarenhet av administration, har lätt för att skriva och är en van användare av sociala medier. Vi räknar med att du delar Syskonbandets kristna värderingar. Erfarenhet av arbete/engagemang i församling eller kristen organisation är meriterande. Även erfarenhet av människor med synskador är värdefull. Ledarhundar finns också med i vår gemenskap.

Kristna synskadades förening Syskonbandet är en ekumenisk riksorganisation med kansli centralt i Stockholm. Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen.

Föreningen bildades 1908 och har i alla år samlat personer med synnedsättning från olika kyrkor och samfund. Idag har vi drygt 300 medlemmar i alla åldrar och spridda över hela landet.

Högt värde sätts på gemenskapen inom föreningen och det arrangeras olika sammankomster så som årsmötesdagar, regionala kurs- och gemenskapshelger, ungdomsläger. På några orter finns det även aktiva lokala grupper som möts. Ett nordiskt samarbete har utvecklats och man möts med jämna mellanrum för gemenskap och utbyte. Ibland arrangeras resor och då bland annat med syfte att träffa systerföreningar i världen.

Det finns ett stort hjärta och engagemang i föreningen för mission och sedan många år har vi nära kontakt med synskadade i Tanzania, Etiopien och Kongo-Kinshasa.

Vi ger ut en tidning med 6 nummer per år. Den innehåller bland annat reportage, intervjuer, boktips och information om vad som händer i föreningen. Den ges ut i stor stil, punktskrift, inläst, skickas per e-post och finns på hemsidan. Vårt kansli och föreningslokal har vi i Stockholm men aktiviteter förläggs på olika håll i landet.

Som kanslist ansvarar du för:

 • Post, arkivering, medlems- och prenumerationsregister och kontorsmaterial.
 • Inköp, installation, underhåll och support av datorer, nätverk och lagringsmedia samt att information på den egna servern säkerhetskopieras.
 • Att förbereda dokument och att ordna det praktiska när styrelser och kommittéer sammanträder samt vid övernattning på kontoret.
 • Lokalvård, kansliet.
 • Att bistå verksamhetsledaren i planerande och genomförande av olika arrangemang.
 • Att tillsammans med verksamhetsledaren utveckla föreningens synlighet och interaktion på sociala medier.

Som redaktör ansvarar du för:

 • Att hålla kontakt med styrelse, kommittéer och medlemmar för att få idéer och bidrag till artiklar.
 • Att läsa andra kristna tidningar för att se om något de skriver om är intressant att berätta om i vår tidning.
 • Att tillsammans med verksamhetsledaren besluta om innehållet i medlemstidningen.
 • Hela processen från manus till distribuerad tidning.
 • Att Syskonbandet synliggörs i andra tidningar och medier.

 
Tjänsten är på 50% och med tillträde den 15 april 2017.

Om du vill veta mer, kontakta ordförande Ann-Christin Folke 070-357 44 19 eller verksamhetsledare Tina Hanson 08-641 30 95.

Välkommen med din ansökan till jobb@syskonbandet.se senast 31 mars!