Klarsyn 140 – Patrik Holmberg
Programserien där vi ringer upp några av de som tidigare varit anställda på Syskonbandet fortsätter med att Eric Bondesson intervjuar Patrik Holmberg om vad han minns och tagit med sig från sin tid som anställd i föreningen.

Klarsyn 139 – Lennart Kummelbäck
I programserien där vi ringer upp några av de som tidigare varit anställda på Syskonbandet för att höra vad de gör nu och även vad de minns och tagit med sig från sin tid i föreningen. I dagens program intervjuas Lennart Kummelbäck av Eric Bondesson.

Klarsyn 138 – Cilla Stjernberg
Isabelle Ulfsdotter pratar med Cilla Stjernberg som är aktuell med boken ”Hitta någon att älska: älska den du hittat” som hon gett ut tillsammans med föreläsaren och psykologen Alf B Svensson, en bok för alla om alla slags relationer. Vi får veta att tiden som anställd på Syskonbandet upplevde Cilla som mycket meningsfull och hon vill gärna komma till våra läger igen. 

Klarsyn 137 – Fanny Edin
Lena Johansson och Sofie Sundin samtalar med Fanny Edin, syn- och hörselskadad, om intressen och vardagslivet.

Klarsyn 136 – Våra sinnen – om lukt
Anders Holmberg, Tina Strömberg, Mari Bergström och Sofie Sundin samtalar med varandra om lukt och hur det är att lukta sig fram i livet.

Klarsyn 135 – Våra sinnen – om hörseln
Anders Holmberg, Tina Strömberg, Mari Bergström och Sofie Sundin samtalar med varandra om hörseln och hur det är att höra sig fram i livet.

Klarsyn 134 – Våra sinnen – om smak
Anders Holmberg och Tina Strömberg samtalar med varandra om smaken och hur det är att smaka sig fram i livet.

Klarsyn 133 – Våra sinnen – om känseln
Anders Holmberg och Tina Strömberg samtalar med varandra om känseln och hur det är att känna sig fram i livet.

Klarsyn 132 – Våra sinnen – om synen
Anders Holmberg och Tina Strömberg samtalar med varandra om synen och hur det är att se på olika saker i livet som synskadad.

Klarsyn 131 – Syskonbandsträff med Erik Bondesson, del 2
På en Syskonbandsträff i Stockholm fortsätter Erik Bondesson, medlem i Syskonbandet, att berätta om sitt liv.

Klarsyn 130 – Syskonbandsträff med Erik Bondesson
Erik Bondesson, medlem i Syskonbandet, spelar och sjunger samt berättar om sitt liv på en Syskonbandsträff i Stockholm.

Klarsyn 129 – Samtal om ljuset
Marie Bergström pratar med några medlemmar i Syskonbandet under gemenskapshelgen om ljuset.

Klarsyn 128 – Ljushelg
Lyssna till några av de programpunkter som kan ingå under en gemenskapshelg när Syskonbandets medlemmar träffas.

Klarsyn 127 – På vandring med Måns Högström
Måns Högström, medlem i Syskonbandet, har stor erfarenhet av vandringar och tar med Tina Strömberg på en i Eksjö.

Klarsyn 126 – Therese Pettersson
Tina Strömberg intervjuar Therese Pettersson, medlem i Syskonbandet, om hur det är att leva med en synskada.

Klarsyn 125 – Erik och Per samtalar om fastan
Per berättar för Erik Bondesson om fastan och vad det betyder och innebär.

Klarsyn 124 – Eritreansk gudstjänst
Eritreanen Merun intervjuas av Erik Bondesson om hur en tre timmar lång Eritreansk gudstjänst i Equmeniakyrkan i Vänersborg går till.

Klarsyn 123 – Våra husdjur
Fanny Edin, Lena Johansson, Sofie Sundin och Tina Strömberg samtalar om vad ett husdjur kan betyda för en människa.

Klarsyn 122 – Fängelsepastor Ruben Johansson
Erik Bondesson intervjuar Ruben Johansson om hans arbetsuppgifter såsom fängelsepastor inom kriminalvården och hur en av hans arbetsdagar ser ut.

Klarsyn 121- Niklas Karlsson
Musikern och Evert Taube stipendiaten intervjuas av Isabelle Ulfsdotter om egna CD:n ”Ett ljus på min väg”.

Klarsyn 120 – Adventsandakt med Jim Lagerlöf
Jim Lagerlöf, synskadad medlem i Syskonbandet, ger oss en adventsandakt.

Klarsyn 119 – Synrehabilitering i Jordanien
Christer Linde intervjuas av Eva Fridh angående sitt engagemang för att hjälpa lokalbefolkningen i mellanöstern med synrehabilitering och hjälpmedel.

Klarsyn 118 – 100-åring på Syskonbandsträff
Sven Nilsson, tidigare högsta ledaren för Frälsningsarmén i Sverige, berättar lite om vad han varit med om under sina 100 levnadsår från födseln till idag, bl.a. om hur han engagerade ABBA.

Klarsyn 117 – Sjukhuskyrkan
Eva Fridh intervjuar sjukhuspastor, sjukhuspräst och diakon på Västerås lasarett om deras arbetsuppgifter inom sjukhuskyrkan och vad en sjukhuskyrka har för funktion.

Klarsyn 116 – Kyrkoorgeln
Organist Torgerd Riben visar Tina Strömberg och Anders Holmberg hur Söderledskyrkans orgel är uppbyggd och fungerar samt ger även ett smakprov på hur orgeln låter.

Klarsyn 115 – Kyrkovaktmästare
Ola Ragnar, kyrkovaktmästare i Söderledskyrkan, berättar för Tina Strömberg och Anders Holmberg vilka arbetsuppgifter han har och hur han förbereder inne i kyrkan inför gudstjänster m.m.

Klarsyn 114 – Kolumbarium
Kyrkovaktmästaren i Söderledskyrkan, Ola Ragnar, tar med Tina Strömberg och Anders Holmberg till kolumbariet, en inomhuskyrkogård med gravplatser för urnor.

Klarsyn 113 – Kyrkoprat
Tina Strömberg och Anders Holmberg fortsätter intervjun med prästen Dag Lindberg om hur han använder talet och kroppen i sina predikningar men även hur dopfunten används och hur nattvarden vid altarringen går till.

Klarsyn 112 – Kyrkorummet
Intervjun och rundvandringen med Dag Lindberg, präst i Söderledskyrkan fortsätter. Dag berättar om kyrkans utformning och utsmyckningar och tar med Tina Strömberg och Anders Holmberg in i sakristian och berättar där om kyrkans klädsel.

Klarsyn 111 – Kyrkoårets färger
Dag Lindberg, präst i Söderledskyrkan, berättar för Tina Strömberg och Anders Holmberg om kyrkoårets olika färger på tyger, altarutsmyckning, blommor som används till olika högtider och dess betydelse.

Klarsyn 110 – Rasmus Ljungberg

Anders Holmberg intervjuar läraren Rasmus Ljungberg om de Bibelskolkurser på distans som Ågesta Folkhögskola driver.  Kurserna bygger på att läsa bibeln lite djupare och att växa i din tro.

Klarsyn 109 – Asbjörn Gabrielsen
Asbjörn är utbildad pastor och arbetar som ungdomsdiakon i Norska Kyrkan. Han berättar om hur han kan se människor fastän han ser dåligt med ögonen och han upplever att den särskilda nischen såsom föreningarna av kristna synskadade utgör har viktiga funktioner att fylla. Tina Strömberg intervjuar.

Klarsyn 108 – Jon Ivar Dypedal

Norska Jon Ivar Dypedal arbetar som kommunikatör i KABB, Syskonbandets motsvarighet i Norge. Han har själv en synnedsättning och ledarhund som han bland annat har med sig i kyrkan. Tina Strömberg har en pratstund med honom om Nåd och sagor.

Klarsyn 107 – Andakt med Sture Lyreskog från Nordisk konferens 2019
Det kan blomma magiskt från spruckna klippor. Det berättar Sture Lyreskog om och att samma sak gällde för Petrus, och gäller för oss.

Klarsyn 106 – Olika sätt att be med kroppen Del 3
Dans och rörelse till musik och bön i kyrkan är en nygammal företeelse som kan upplevas obekvämt men också förlösande. Att knäböja kan hjälpa den enskilda bönen till Gud. Om detta samtalar Carl G Olofsson, Anders Holmberg, Pontus Norshammar och Tina Strömberg.

Klarsyn 105 – Olika sätt att be med kroppen Del 2
Samtalet om hur händerna används på olika sätt i olika kyrkliga traditioner fortsätter. Denna gång om att göra korstecken och om handpåläggning vid förbön. Tina Strömberg, Anders Holmberg, Isabelle Ulfsdotter och Pontus Norshammar berättar om sina olika vanor och upplevelser av dessa uttryck.

Klarsyn 104 – Olika sätt att be med kroppen, Del 1
Pontus Norshammar, Isabelle Ulfsdotter, Anders Holmberg och Tina Strömberg samtalar om hur händerna används på olika sätt i bön såsom knäppta händer och lyfta händer. Varför gör vi så? Hur ser det ut? Står det något i Bibeln om att vi ska göra så?

Klarsyn 103 – Görel, frälsningsofficer
Görel Hedlund berättar om hur hon redan som 13-åring fick tydlig kallelse om att hon skulle jobba med syn- och hörselskadade som officer inom Frälsningsarmén och hur det arbetet går nu, några decennier senare. Isabelle Ulfsdotter intervjuar.

Klarsyn 102 – Franck Herrman Tchethce  
Franck är nyinflyttad till Sverige, synskadad och psykolog från Elfenbenskusten som just nu doktorerar om synskadades villkor på arbetsmarknaden. Tolkar gör hans fru Dominique Adou och intervjuar gör Tina Strömberg.

Klarsyn 101 – Torbjörn Frisk i studion
Tina Strömberg hälsar på hemma hos Torbjörn Frisk och studion som är självaste hjärtat av Sveriges kristna radio och där även Klarsyn laddas upp för sändning.

Klarsyn 100 – Hundrade avsnittet, Klarsyn blickar tillbaka
Festligt jubileumsavsnitt som bjuder på några tillbakablickar från de 100 programmen av Klarsyn, med Carl G Olofsson bakom både mick och teknik denna gång !

Klarsyn 99 – Samtal om Fastan
Måns Högström, Michael Liljeqvist, Ronny Gilderskär och Tina Strömberg samtalar om vad fastan egentligen ska och kan vara. De ger sina tips på vad vi kan avstå eller lägga till under perioden före Påsk och vad det är för mening med det.

Klarsyn 98 – Thomas DJ
Thomas Nordlöv ingår i arbetsgruppen med fokus på kyrka och funktionshinder inom SKR (Sveriges kristna råd) som representant från katolska kyrkan. Han har själv en hörselnedsättning sedan födseln men fortsätter efter att ha blivit pensionerad psykolog att ta uppdrag som DJ.

Klarsyn 97 – Christine på Pingst omsorg
Christine Viklund är sedan ganska nyligen verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg. Hon berättar om uppdraget och om att hon på sätt och vis jobbat inom området sedan hon var 17 år.

Klarsyn 96 – Birgitta berättar om Asha

Under Syskonbandets missionshelg berättar Birgitta Karlsson om sin överraskande kallelse som ung till att bli lärare för synskadade i Tanzania. Hon berättar också om sitt engagemang för synskadade på Zanzibar och om en kvinnas utsatthet som blivit kristen.

Klarsyn 95 – Maud om åldrande
Maud Lindberg berättar om sitt liv och om åldrandets tid när livspartnern drabbas av alzheimer.

Klarsyn 94 – Michael, från Djävulsdyrkare till Kristen
I dagens program får vi höra Michael Hellström berätta om sin väg från att vara Djävulsdyrkare till sin kristna tro.

Klarsyn 93 – Lenas väg genom cancern
I säsongens första avsnitt berättar Lena Johansson om sin väg genom cancern och hur hon övervann mot cancern genom sin tro.

Klarsyn 92 – Julandakt med Anders
I detta säsongens sista avsnitt ger oss Anders Holmberg en liten reflektion över Julens huvudpoäng och läser Julevangeliet.

Klarsyn 91 – Jul i sinnet
Jenny Näslund och Tina Strömberg reflekterar kring det vi tar in med alla våra sinnen som hör julen till och antingen förstärker eller förtar fokus på varför vi firar Jul.

Klarsyn 90 – Mauds jular
Maud Lindberg berättar om sin barndoms jular där julbordet var uppdukat åt många redan tidigt om morgonen och att hon idag mest av allt ser fram emot julottans stillhet.

Klarsyn 89 – Farira Marimba
Vi får höra marimbarytmer från Zimbabwe och Erik Bondesson som intervjuar Anne Mette i ensemblen Farira Marimba ur den kristet ekumeniska och internationella rörelsen Tro och Ljus riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Klarsyn 88 – Ronny Gilderskär
Ronny är församlingsadministratör i Svenska kyrkan vilket för honom innebär allt ifrån praktiska göranden till att predika på högmässor. Han berättar om sin plötsliga och oväntade vändning till tro och om hur han hamnade på arbetsplats han går till med glädje varje morgon.

Klarsyn 87 – Elisabeth Taffese
Elisabeth upplevde över en natt hur något totalförändrade hennes inre och i tio år sökte hon svar på vad som egentligen hänt henne. Här delar hon med sig av insikter.

Klarsyn 86 – Madeleine Linder
Madeleine berättar om tro som kommit och sviktat men att bärande tro visat sig komma som starkast i perioder då livet varit svårast, hon berättar också om hur ledarhunden blivit som en del av henne själv.

Klarsyn 85 – Andakt med Anders Holmberg
Anders håller en andakt där han pratar om att vi är en enhet i Kristus och han läser Jesus egna bön för lärjungarna.

Klarsyn 84 – I samtal med Eric Schuldt om Arvo Pärt
Ett samtal med radioprofilen Eric Schuldt om Arvo Pärt och hur skönheten så som i konst och musik bevisar Gud. Jimmy Hillberg och Isabelle Ulfsdotter är det som samtalar med Eric.

Klarsyn 83 – Eric Schuldt
Isabelle Ulfsdotter har träffat Eric Schuldt, känd från bland annat program i P2 och från poden Myter och mysterier där han tillsammans med partnern gjorde en programserie om det de egentligen ville prata om nämligen Bibeln. Här om radiojornalistik och om Gudstro.

Klarsyn 82 – Nadin Mardo
Erik intervjuar Nadin som berättar om hur det varit och är att vara kristen i Syrien och även lite om vad som finns och fattas där för den som har en synnedsättning.

Klarsyn 81 – Ann-Marie Friman Persson
Ann-Marie berättar om resan att på äldre dar få kraftigt försämrad syn, om gamla vänner som försvunnit eller funnits kvar, och nya sammanhang och upptäckter det lett till.

Klarsyn 80 – Lena Näslund
Lena har varit ledsagare i hela sitt liv, vilket hon oftast tycker mycket om, och för några år sedan fick hon tydligt till som som bönesvar att hon ska bli diakon och har nu kommit en bit på väg till detta mål.

Klarsyn 79 – Miriam Mattsson
Miriam är en Stolt bleking och föreningsmänniska med fyra äldre systrar, vars grund till tro lades redan i söndagsskolan. I 30-årsåldern förlorade hon en hel del av synen pga diabetes och vad det har för samband lär hon oss.

Klarsyn 78 – Bernt Mårtensson
Bernt berättar om hur tron växte fram steg för steg efter att han upptäckte att man kunde vara fri som människa även om man blev kristen och han berättar att det ger mycket att komma samman med andra ibland, både i igenkännandet som stärker och att det fördjupar kontakten med Gud.

Klarsyn 77 – Michael Liljeqvist
Michael som själv blivit blind i vuxen ålder berättar om hur han fått be för andra och varit med om under och mirakel. Han berättar om smärta och glädje i livet.

Klarsyn 76 – Andakt med Anders Holmberg
Jesus har upplevt ångest, har du? Vad menas egentligen med att ”vila i nåden”? Det har Anders undrat i flera år och i detta program berättar han om vad han kommit fram till och landat i.

Klarsyn 75 – Karin Wiborn – generalsekreterare för SKR
Tina Hanson träffar Karin Wiborn som är generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, och hon berättar om organisationen och sin rolll och vad hon mer tycker om att göra.

Klarsyn 74 – Miriam och Elinor
Isabelle Ulfsdotter intervjuar Miriam och Elinor Adeström som tycker om att vara med och att hjälpa till på läger för alla åldrar, och de berättar om hur naturligt det är för dem att ha en mamma som har synnedsättning.

Klarsyn 73 – Husmor på kristen förskola
Britt-Inger Hanson, stödmedlem i Syskonbandet och mamma till döttrar med synnedsättning, jobbar som husmor och var med i uppbyggandet av en kristen förskola. Tina Hanson pratar med henne om vad som utmärker dem med profilen som kristen och med musikinriktning.

Klarsyn 72 – Musikhelg
Lena, Therese och Karin pratar med Tina om den musikhelg de just fått uppleva, om upplevelsen för både kropp och själ av att sjunga i kör, och om de favoritsånger de låtit spela upp.

Klarsyn 71 – Kreativitet
Tina Hanson pratar med Isabelle Ulfsdotter och Jimmy Hillberg om värdet och nödvändigheten av kreativt skapande i livet. Att skapa sånger kan vara som en ventil för det man upplever. Vi får höra om och på den egenskrivna sången Oscean.

Klarsyn 70 – Pontus – Nothing else matters
Pontus Nyman berättar om hur han lämnade grundskolans tuffa tid av mobbning bakom sig, bland annat med låten Nothing else matters, och gick vidare i helt nya och upplyftande sammanhang. Isabelle Ulfsdotter intervjuar.

Klarsyn 69 – Kerstins sång Personligt
Kerstin Adeström berättar om hur hennes oroliga tonårstro, genom en sång hon fick till sig, förvandlades från religion till relation. Denna erfarenhet blev så småningom till sången Personligt som finns med på Syskonbandets Cd och spelas i programmet. Isabelle Ulfsdotter intervjuar.

Klarsyn 68 – Läsa Bibeln med App
Anders Holmberg lär oss om möjligheterna att läsa Bibeln i mobilen så som genom appen Youversion. På detta sätt kan man enkelt ha med sig bibeln överallt, även den som inte ser att läsa med ögonen men med öronen.

Klarsyn 67 – Rida med Readley 
Isabelle Ulfsdotter njuter gärna av Skapelsen från en hästrygg och i detta Klarsyn besöker hon en ridskola där ryttarna med olika funktionsnedsättning så som synnedsättning orienterar sig med hjälp av ledfyrar och den nyutvecklade appen Readley som fungerar även för den med dövblindhet.

Klarsyn 66 – Carl om sin resa i ljudets tjänst
Här får vi komma närmare Carl G Olofsson som är ljudteknikern bakom alla våra Klarsyn-program. Han berättar om vad ljudet kan få betyda, för andra och för honom själv, och om ljudbravader han tagit sig igenom inte minst i projekt för Syskonbandet. Det bjuds även bpå några bakom-scenen-klipp från inspelningen av CD.

Klarsyn 65 – Konfirmandledare 
Eva Fridh berättar för Kait Bessing om sina erfarenheter av att vara konfirmationsfadder och ledare och hur hon löste diverse situationer med ungdomarna utifrån att hon inte ser mer än färgade skuggor.

Klarsyn 64 – Musiksamtal
Delar av Klarsyns redaktionsgrupp samtalar om hur musiktexter påverkar oss och hur man sett på olika musikstiler genom olika tider. De delar också med sig av sånger som de själva berörts på ett särskilt vis av.

Klarsyn 63 – Regnbågsmässan
Kait Bessing berättar för Isabelle Ulfsdotter om regnbågsmässan som hon gärna besöker och upplever inkluderande och har en mångfald av människor. De pratar om att det kan vara svårt att känna sig hemma sin församling om man inte får vara som man är t.ex. i könsidentitet och då kan regnbågsmässan få bli ett komplement.

Klarsyn 62 – Jobbar i kristen förening
Eva Fridh intervjuar Tina Hanson, verksamhetsledare i Syskonbandet, om hur det är att jobba i en kristen förening.

Klarsyn 61 – Läser punkt i kyrkan
Hur löser han det som alls inte ser att högläsa söndagens Bibeltexter i gudstjänst? Vilken är hans inställning till sin synskada och Bibelns texter om blinda som ber om att få syn tillbaka? Om detta berättar Anders Holmberg intervjuad av Eva Fridh.

Klarsyn 60 – andakt med Sture Lyreskog
En andakt om vem Jesus är, om att ha Jesus som stövlar på fötterna för att gå genom dynga, och om att den som tror aldrig ska dö .

Klarsyn 59 – Andakt med Erik
Erik Bondesson håller en andakt vid dagar med Syskonbandet och han tar upp tankar och sång om grundtrygghet och så får vi höra hans dikt om Lycklige Berg.

Klarsyn 58 – Måns Högström 
 Måns berättar om hur det gick till när han en vanlig Jul plötsligt och oväntat blev kristen och vuxenkonfirmerade sig drekt därefter. Eva Fridh är det som intervjuar.

Klarsyn 57 –Marlene Juthstrand ledsagare
Marlene Juthstrand intervjuas av Tina Hanson. Marlene brukar vara med som ledsagare på Syskonbandets arrangemang, här berättar hon om hur hon upplever det men också om sin egen historia och det färska jobbet som kursansvarig för Klara kyrkas lärjungskola.

Klarsyn 56 – Monica Söderberg och Psalmmaraton
Kait Bessing besöker Psalmmaraton, en sjungande studiecirkel som går igenom psalmbokens 325 ekumeniska sånger. Hon pratar med Gail som deltar i studiecirkeln och med Monica som leder den.

Klarsyn 55 – Anki Folke diakon
Eva Fridh intervjuar Anki Folke om vad ett arbete som diakon kan innebära och vad det kan innebära för praktiska eller pedagogiska lösningar som Anki tar till som själv har en synnedsättning.

Klarsyn 54 – Jakob Liljenfeldt jobbar i kyrka
Eva Fridh pratar med Jakob, som jobbar med administrativa uppgifter i kyrkan vilket han trivs med på flera sätt, om hur det fungerar för honom och vi får lära oss lite om skärmläsare som hjälpmedel.

Klarsyn 53 – Jenny Näslund
Jenny från Umeå har valts till Syskonbandets ordförande och Eva Fridh tar reda på lite mer om vem Jenny är och vad hon tänker sig med styrelsearbetet i föreningen.

Klarsyn 52 – Jim Lagerlöf
Isabelle Ulfsdotter Hillberg träffar Jim som är en ung ivrig präst som ibland tvingas lifta till kyrkor på grund av sin gråstarr.

Program 51 – Cilla & Ulf om Fridlyst
Fridlyst är en verksamhet för barn som på olika sätt är utsatta för psykisk ohälsa i familjen. Anders Holmberg har träffat Cilla Stjernberg, som för ett antal år sedan jobbade på Syskonbandet, och Ulf Zetterman som jobbar med verksamheten och de berättar.

Program 50 – Lars-Ove Arnesson pastor och datapedagog
Eva Fridh frågar Lars-Ove om hur han som blind löser situationer såväl praktiska som bemötanden, inom båda hans yrkesområden, som pastor och som pedagog inom datahjälpmedel för andra synskadade.

Program 49 – Ruth Drakvinge
Isabelle U Hillberg intervjuar Ruth som tidigare jobbat på Syskonbandet, om bemötande och tankar kring hur det var för henne som frikyrkligt kristen att gifta sig med en kvinna.

Program 48 – Anki Folke om bön
Anders Holmberg pratar med Anki om olika sätt att be på, bland annat tidebön som en grupp i Syskonbandet fått prova på.

Program 47 – Per alltiallo
Tina Hanson pratar med Per Forsgren från Vilhelmina som berättar om sitt intresse för fjällvandring och om hur hans varierade jobb i kyrkan fungerar.

Program 46 – Tryggve Nandorf
Carl-Gustav Olofsson pratar med Tryggve bland annat om den fadderverksamhet i Etiopien som han varit med att bygga upp. Vi hör också hans egen sång som finns på Syskonbandets CD.

Program 45 – Ledarhund i kyrkan
Isabelle U Hilberg träffar Sofia Thoresdotter och pratar om hur det fungerar att ta sig fram tillsammans med en ledarhund både i vardagen och helg.

Program 44: Ortodox präst 
Eva Fridh intervjuar en finsk ortodox präst i Helsingfors som är synskadad

Program 43: Våra nordiska systerföreningar: Finland
Tina Hanson samtalar med Jarkko från de kristnas synskadades förening i Finland.

Program 42: Våra nordiska systerföreningar: Norge
Tina Hanson samtalar med Inger Slang, ledare i Norska KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte.

Program 41: Våra nordiska systerföreningar: Danmark
Tina Hanson samtalar med Poul Arne Nyborg, ledare i danska KABB, Kristeligt Arbejde Blandt Blinde.

Program 40: Kristen och synskadad
Anders Holmberg pratar med Robert och Sara från en temahelg med Syskonbandet om att vara kristen och synskadad.

I det första avsnittet av Syskonbandets programserie ”Klarsyn” får du höra Syskonbandets verksamhetsledare Tina Hanson berätta om vår förening, Kristna synskadades förening Syskonbandet.

Program 1: Om Syskonbandet

Program 2 – 9 handlar om Syskonbandets CD ”Se solen igen” som innehåller låtar helt skrivna av medlemmar i Syskonbandet. Här får du i varje program höra ett smakprov av de olika låtarna och intervjuer med sångförfattarna.

Program 2: Tinas sång
I detta program berättar Tina Hanson om Syskonbandets skiva och om hennes egen sång ”Se solen igen” som vill ge hopp om att allt ordnar sig.

Program 3: Eriks sång
Intervju med Erik Bondesson och hans somriga sång ”Psalm om sommaren”

Program 4: Ruts sång
Rut Ekström är en av Syskonbandets äldsta medlemmar och den som nu varit med allra längst i föreningen. I detta avsnitt av KLARSYN är det hon som intervjuas av Erik och hennes sång spelas.

Program 5: Maries sång
I detta program intervjuas Marie Bergström  och hennes sång Hyllningshymn spelas.

Program 6: Pontus sång
Pontus Nyman från Lund berättar bland annat om hur han under sitt konfirmationsläger mötte Jesus och bestämde sig för att bli kristen. Om detta handlar också hans sång ”Min väg till Gud” som är arrangerad i medeltida tappning och spelas i programmet. 

Program 7: Hjördis sång
I detta avsnitt av KLARSYN hör du Hjördis Lindström ifrån Boden och hennes sång ”Välsigna”. 

Program 8: Isabelles sång
Lyssna till ”Bella”, Isabelle Ulfsdotter Hillberg,  som berättar bland annat om sin förtjusning i Sydamerika och sitt sökande efter Gud och om att hon så småningom fann frid, vilket också hennes sång handlar om som spelas – ”Helig frid” 

Program 9: Dominiques sång
Dominique var med i en katolsk förening av synskadade i Elfenbenskusten där hon växte upp. Redan året efter att hon kom till Sverige kom hon med i Syskonbandet. I detta avsnitt hör du henne berätta om kampen, oron och glädjen att få uppehållstillstånd i Sverige och du hör henne sjunga sången ”Du är med mig alla dagar”.


Program 10-23 handlar om Syskonbandet i världen. Syskonbandet har systerföreningar runt om i världen och ett särskilt utbyte med Etiopien, Kongo Kinshasa och Tanzania. Vi har även engagerade medlemmar som har gjort intressanta resor världen runt och besökt platser och människor med anknytning till Syskonbandets verksamhet.

Program 10: Gun Eriksson, del 1
I de två första avsnitten i denna programserie hör du Gun Eriksson som berättar om erfarenheter från att ha bott, arbetat och rest i Kongo i många år.

Program 11: Gun Eriksson, del 2

Program 12: Tesfaye Deriba
Tesfaye berättar bland annat om hur han som ung blind kristen dragspelare kände sig tvungen att fly från Etiopien och hamnade i Sverige. Här fick han kontakt med Syskonbandet och engagerade sig för att hjälpa etiopier att starta upp liknande förening i Etiopien vilken idag är en stor förening med mycket verksamhet och som heter BCA. 

Program 13: Kerstin Strindberg
I detta avsnitt av Klarsyn får du höra Kerstin Strindberg berätta om hur det var att på 60-talet, då hon själv var i 30-årsåldern och helt blind, resa till Tanzania och där starta upp en skola från grunden för synskadade barn.

Program 14: Birgitta Karlsson
Birgitta Karlsson, intervjuad av Eva Fridh, berättar om sitt engagemang för synskadade i Tanzania och Zanzibar, något som startade när hon var 25 år och har hållit i sig sedan dess.

Program 15: Eva Fridh
I detta Klarsyn följer vi med Eva Fridh till Zanzibar. Eva träffar där synskadade som berättar om deras situation och förutsättningar. Vi får hälsa på i den lilla butik Birgitta Karlsson bedrivit och där bland annat mattor säljs som de synskadade tillverkat. Hör detta och Zanzibars gatuvimmel! 

Program 16: Daisy Grönqvist
Daisy Grönqvist i Finland berättar om hur tufft men sedan också engagerande det var för henne att resa till Tanzania och jobba på skolan för blinda barn i Tabora. Plötsligt stod hon också där med en nyfödd son som redan var i skolåldern, och tillsammans med honom byggdes sedan verksamheten upp för att göra kristen litteratur tillgänglig på swahili i punktskrift.

Program 17: Gruppsamtal om Tanzania
Elin Hörnblad, Erik Bondesson och Tina Hanson minns tillbaka på den resa de gjorde med en grupp från Syskonbandet till Tanzania för några år sedan. Vi får bland annat höra massajbarn sjunga om att de älskar skolan och vi får höra den svängiga skolkörens välkomnande på blindskolan i Tabora.

Program 18: Taizé med Pontus Nyman
Erik pratar med Pontus Nyman om det protestantiska klostret Taizé i Frankrike, som många tusentals personer särskilt många unga vuxna besöker varje år

Program 19: Ronny Gilderskär om Hongkong
I detta program  av Klarsyn berättar Ronny Gilderskär om föreningen av kristna synskadade som han besökte i samband med semester i Hongkong och om hur mycket längre fram än Sverige det samhället ligger i tillgänglighet och säkerhet för personer som inte ser.

Program 20: Englandsresan
Elin, Marie och Erik berättar om resan till England de gjorde tillsammans med andra i Syskonbandet och norska KABB, med höjdpunkter så som musikal, St Paul´s Cathedral och besök hos vår engelska motsvarighet Torch Trust.

Program 21: Eva Fridh, volontär i Etiopien
Eva Fridh var 2 månader som volontär i Etiopien, hos Syskonbandets systerförening BCA, och fick då undervisa i engelska men också uppleva storslagen natur, värme från både klimat och människor, behovet av hjälpmedel för de med funktionsnedsättning, skillnader och likheter i den etiopiska föreningen och den svenska. I detta avsnitt av Klarsyn där hon berättar för Bella och oss.

Program 22: Syskonbandets resa till Israel del 1
Hösten 2014 gjorde Syskonbandet en gruppresa till Israel. I dessa två avsnitt får vi höra berättas om vad gruppen fick vara med och uppleva och vi får även lyssna på ljudupptagningar från resan.

Program 23: Syskonbandets resa till Israel del 2
Programmet om resan till Israel fortsätter.

Från program 24 börjar programserien kallad ”Ordspaning”. Marie Bergström och Isabelle Ulfsdotter med olika gäster pratar kring olika ord och vad de associerar till och vad Bibeln säger.

Program 24: Styrka
Isabelle och Marie om ”styrka”.

Program 25: Identitet
Pontus Norshammar och Isabelle Ulfsdotter-Hillberg pratar om identitet.*

Program 26: Drömma
Annelie Nilsson och Isabelle Ulfsdotter Hillberg pratar om ordet dröm och att drömma.

Program 27: Vänskap
Marie Bergström och Anders Holmberg samtalar om vänskap.

Program 28: Rädsla
Tina Hanson och Isabelle Ulfsdotter Hillberg pratar om rädsla.

Program 29: Hopp
Marie Bergström och Lena Nisula Wester pratar om hopp och om frälsarkransen.

Program 30: Lycka
Isabelle Ulfsdotter och Jimmy Hillberg pratar om lycka.

Program 31: Rötter
Ronny Gilderskär och Marie Bergström pratar om rötter.

Program 32: Julspecial
Erik Bondesson berättar om jul och olika aktiviteter med Syskonbandet. Daisy Grönqvist berättar om hur det kunde gå till när de firade jul i Tanzania.

Program 33: Fredagskören
Isabelle Ulfsdotter Hillberg berättar om fredagskören i Örebro.

Program 34: Nystart
Tina Hanson, Anders Holmberg och Isabelle Ulfsdotter Hillberg pratar om nystart.

Program 35: Tvivel
Tina Hanson, Anders Holmberg och Isabelle Ulfsdotter Hillberg pratar om tvivel.

Program 36: Tillit
Tina Hanson, Anders Holmberg och Isabelle Ulfsdotter Hillberg pratar om tillit.

Program 37: Respekt

Tina Hanson, Anders Holmberg och Isabelle Ulfsdotter Hillberg pratar om tillit.

Program 38: Kärlek 
Marie Bergström och Sofi  pratar om kärlek.

Program 39: Upplevelser 
Isabelle Ulfsdotter Hillberg och Kait Bessing pratar om upplevelser.