KANSLIET

Post- och besöksadress:
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Gotlandsgatan 46, 5 tr.
116 65 Stockholm.

Plusgiro:
36 449-7   Bankgiro: 342-9552

Organisationsnummer: 814000-4105

 

VERKSAMHETSLEDARE
Tina Hanson 
Telefon:
08-641 30 95
E-post: tina@syskonbandet.se

 

KANSLIST
Gun Eriksson
Telefon: 08-641 30 45
E-post: gun.eriksson@syskonbandet.se

 

 Styrelsen:

Vill du nå hela styrelsen, maila styrelsen@syskonbandet.se

Ordförande:
Jenny Näslund, E-post jenny.naslund@syskonbandet.se .se,  Mobil 073-051 18 75

Övriga i styrelsen:
Larsove.arnesson@syskonbandet.se
Tesfaye Deriba: tesfaye.deriba@syskonbandet.se
Marie Bergström: marie.bergstrom@syskonbandet.se
Madeleine Linder madeleine.linder@syskonbandet.se
Michael Hellström michael.hellstrom@syskonbandet.se