KANSLIET

Post- och besöksadress:
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Gotlandsgatan 46, 5 tr.
116 65 Stockholm.

Plusgiro:
36 449-7   Bankgiro: 342-9552

Organisationsnummer:
814000-4105

VERKSAMHETSLEDARE

 

 

 

 


Tina Hanson 

Telefon:
08-641 30 95
E-post: tina@syskonbandet.se

 

KANSLIST, REDAKTÖR OCH EKONOMIHANDLÄGGARE
Ronny Gilderskär

Telefon: 08-641 30 45
E-post: ronny@syskonbandet.se

 

 

 

 

Styrelsen:

Vill du nå hela styrelsen, maila styrelsen@syskonbandet.se

Ordförande:
Ann-Christine Folke: annchristine.folke@syskonbandet.se Mobil: 070-357 44 19

Ledamöter:
Gun Eriksson: gun.eriksson@syskonbandet.se
Tesfaye Deriba: tesfaye.deriba@syskonbandet.se Mobil: 070-741 38 74
Jenny Näslund: jenny.naslund@syskonbandet.se
Marie Bergström: marie.bergstrom@syskonbandet.se

Ersättare:
Madeleine Linder, madeleine.linder@syskonbandet.se
Mackan Andersson, mackan.andersson@syskonbandet.se