KongoVi planerar nu för en resa till våra vänner i Kongo-Kinshasa i Demokratiska Republiken Kongo, som vi hoppas kunna genomföra februari 2017. Är du en av de som är intresserade av att följa med?!

Syskonbandet har sedan 90-talet haft kontakt med vår systerförening UFSAMC i Kongo-Kinshasa och stöttat dem på olika sätt. I flera år har det funits en längtan både hos våra vänner i Kongo och här i Syskonbandet att några skulle åka ner och hälsa på dem men olika omständigheter, så som tider av oroligheter i landet, har gjort att planerna för resan skjutits upp gång på gång. Nu är styrelsens tro och avsikt att en resa äntligen ska kunna genomföras!

 

Syftet med resan är att stärka kontakten med vår systerförening, få verklig inblick i verksamheten och hur vi bäst kan stödja dem, få en djupare förståelse för synskadades villkor i landet, påverka kyrkors syn på och behandling av personer med funktionsnedsättning och försöka stärka kontakten mellan kyrkan och föreningen UFSAMC. Vi kommer få uppleva kongolesisk kultur och konst, smaka traditionell mat, besöka kyrkor och eventuellt skola för synskadade och äta på restaurang som drivs av en organisation för personer med fysiskt handikapp. Kanske får vi också träffa dvärgschimpanser eller bonobo som de kallas internationellt.

Gruppen kommer begränsas till att bestå av 8-10 personer inklusive ledsagare. Reseledare är Gun Eriksson, som själv har mångårig erfarenhet av att resa till och att bo i Kongo samt talar franska och inhemskt språk. Franska är det officiella språket varför det är en fördel men inte ett krav att du som reser med kan göra dig förstådd på franska. Du bör räkna med att standarden på boende och mat kommer vara enkel. Gruppen kommer eventuellt träffas vid ett tillfälle före resan och för en återträff efteråt då minnen och reflektion får delas och även delas med Syskonbandets medlemmar vid årsmötesdagarna.

Tidpunkt: Resan planeras preliminärt till den 16-27 februari 2017 (torsdag v7 till mndag v9).
Pris: Syskonbandet kommer söka medel från fonder och stiftelser och du som ska resa med uppmanas göra detsamma. Vår förhoppning är att externa medel ska täcka en stor del av kostnaderna men troligt är att var och en kommer få stå för en egenavgift. Innan du måste ge slutligt besked om du reser med kommer du få veta vad avgiften blir för dig.
Intresseanmälan och info: Du som önskar vara en av dem som kommer med på denna resa hör av dig till Tina med din intresseanmälan (ej bindande) senast den 11 mars. Snart därefter får du besked om du har en plats på resan och mer information om resans innehåll och pris. Givetvis finns det möjlighet för dig att dra tillbaka din anmälan och lämna plats för någon annan också därpå eftersom omständigheter för ett helt år framåt kan vara svåra att förutse. Vilka datum som gäller och är bindande kommer du få information om i god tid. Du är välkommen att kontakta Gun eller Tina för frågor
Gun: 070-403 70 69 gun.eriksson@syskonbandet.se
Tina: 08-641 30 95 tina@syskonbandet.se