Penninggåva

Du kan alltid stödja Syskonbandets arbete genom att skicka oss en gåva på plusgiro 36 449-7. Bankgiro 342-9552. Märk din talong om det är en gåva till Syskonbandets verksamhet eller till Syskonbandets missionsarbete.

Medlemskap

Bli medlem eller stöjande medlem och bidra till föreningens utveckling.

Ledsaga

På våra läger och sammankomster behöver vi alltid personer som kan ledsaga de synskadade. Uppgiften kräver ingen tidigare erfarenhet, du får den utbildning som krävs av oss. Kontakta kansliet om du vill veta mer.