Enskilda bidrag

För dig som synskadad medlem i Syskonbandet finns möjligheten att söka medel ur Enskilda bidrag. Ansökningstiden är löpande, dock ska ansökan inkomma senast en månad innan aktiviteten i fråga äger rum.

Medel ur Enskilda bidrag kan användas såsom bidrag till täckande av kostnader för deltagande i ett av Syskonbandets aktiviteter. För ansökan om bidrag gäller följande:

a) Synskadad medlem i Syskonbandet kan ansöka om bidrag

b) Bidrag kan beviljas högst 1 gång per år

c) Bidrag kan erhållas för deltagande i ett evenemang arrangerat av Syskonbandet

Skicka din ansökan genom med epost till  tina@syskonbandet.se eller ring 08-641 30 95.
Ange dina kontaktuppgifter, till vad du söker, tidpunkt, beräknade kostnader samt hur stor del du står för själv samt om du tidigare har sökt medel från Syskonbandet.

När din ansökan behandlats meddelas du beslutet. Har du frågor kontakta kansliet på tina@syskonbandet.se eller ring 08-641 30 95.

 

Externa medel

Det finns många möjligheter för dig som synskadad att söka medel från fonder och stiftelser. Pengarna kan användas för betalning av Syskonbandets läger, egna resor och extra utgifter som uppkommer för att man är synskadad. Kontakta kansliet för att få veta från vem du kan söka och hur det går till. Tel. 08-641 30 45 eller kansliet@syskonbandet.se