DR Kongo
Etiopien
Tanzania
Nordisk samarbete

Mission i tre afrikanska länder

Syskonbandet stöttar sedan länge utvecklingsprojekt genom systerföreningar i Etiopien, Demokratiska republiken Kongo och Tanzania. Vi ger organisationsstöd, bidrar till litteraturutgivning och tryckning av sångböcker på punktskrift samt hantverksarbete.

Vi ger ett regelbundet bidrag till litteraturarbete i Tanzania. Där finns ett team, som överför bibeln och kristen litteratur till punktskrift. Syskonbandet har också skänkt papper till detta. Genom en av föreningens medlemmar har Syskonbandet varit med och startat en systerorganisation i Etiopien. Denna får varje år ett driftsbidrag från Syskonbandet.

Senast har Syskonbandet knutit kontakt med en systerförening i Demokratiska Republiken Kongo. Föreningen sysslar med hantverk, skola för punktskrift och evangelisation med musik. Syskonbandet stöder med både pengar och utrustning.

Alla tre länderna var representerade vid 100-årsfirande i Stockholm den 4-8 juni 2008.

I juli-augusti 2009 gjordes ett besök i Tanzania av medlemmar i Syskonbandet: Läs mer om detta under fliken Tanzania eller klicka här!

Syskonbandets mission behöver dig

Det är rikt att ha en stor familj. På samma sätt är det rikt för oss i Syskonbandet att ha kontakt med synskadade i andra länder. Det berikar oss att vi kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Länge var Syskonbandet inriktat på mission i Tanzania, ett arbete som föddes genom Kerstin Strindbergs modiga beslut att följa Guds kallelse till mission. Senare kom ett engagemang för Etiopien genom Tesfaye Deriba som ihärdigt arbetat för att hjälpa sina synskadade vänner där. Och ännu senare inkluderade vi en grupp synskadade i Kongo Kinshasa i vår storfamilj, kontakter som jag har fått vara med och förmedla. I alla tre länderna utförs ett viktigt arbete, som får de synskadade att sträcka på sig därför att de betyder något där de står och för dem som de engagerar sig för – med vår hjälp.

Av Gun Eriksson