Handikapporganisationer

 

Synskadades Riksförbund
Riksorganisationen Unga Synskadade, US

De Handikappades Riksförbund
Handikappförbundens samarbetsorgan
Sveriges Kristna Handikappförbund
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde, KABB (Vår systerförening i Danmark.)
Kristent Arbeid Blant Blinde Og Svaksynte, KABB (Vår systerförening i Norge.)
Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet
Svenska Handikappidrottsförbundet

 

Kristna samfund

Svenska kyrkan
Katolska kyrkan i Sverige
Pingst – Fria församlingar i samverkan
Evangeliska Frikyrkan

Gemensam Framtid
(Svenska missionskyrkan, Baptist och Metodist)

Frälsningsarmén i Sverige
Svenska Alliansmissionen

Adventistsamfundet i Sverige

Kyrkliga organisationer

Sveriges Kristna Råd

Sveriges Frikyrkosamråd

 


Kristen media

Dagen (tidning)

Kyrkans tidning

Sändaren (tidning)

Hemmets Vän (tidning)

Världen Idag (tidning)

Radiokanaler

Radio 10
Radio 10 classic
Sveriges kristna radio
IBRA Radio

 

Crossnet (Internetportal)
Libris Media (bland annat förlag och bokklubb)
Verbum Förlag
Cordia (bokförlag)

Övrigt

Bibeln.se

Vägen genom Bibeln (Radioprogram där hela Bibeln läses, kommenteras och förklaras)
Statliga Tal- och punktskriftsbiblioteket

Projektet Kulturkraft (genom kulturen öka kunskapen om synskadades situation).

OMVIE – Stöder synskadade i Etiopien