Läs om sommarens ungdomsresa till London och Market Harborogh, lyssna på ljudklipp och tiita på bilder här!