Höstenns månatliga Syskonbandsträffar i Stockholm är igång. Till dessa är alla välkomna – du som bor i Stockholmstrakten och du som är på tillfälligt besök! Träffarna inleds med en måltid, följt av intressanta inslag, andakt och god gemenskap. Höstens datum är tisdag 5 sep, 3 okt, 14 nov, 5 dec.

LÄS MER HÄR