Med Maud och Sven-Erik i spetsen bjuds det fortsatt in till tisdagsträffar med mat och program på Matborgen. Klockan 14-16:20 tisdagarna 6 februari, 5 mars, 2 april.

Läs mer