Bokomslag till "Leva med mål och mening".

Du bjuds in till att vara med i Syskonbandets bok- och samtalscirkel som startar nu i november, som kastar sig in i livets stora frågor och kanske kommer svar finnas ut. Boken som gruppen sakta men säkert kommer ta sig igenom är Leva med mål och mening av Rick Warren.

Boken vill hjälpa oss ut på en andlig resa i att oss förstå just vad i hela världen vi gör här. Den är tänkt som en vägvisare för kristenlivet i vår tid och utgår ifrån Guds evighetsperspektiv och inte tidstränder.  Författaren menar att vi genom att upptäcka livets mål och mening får minskad stress, får mer fokus och lättare att fatta beslut. Fastän att det handlar om att göra egen reflektion som kan leda till en inre personlig resa så är utgångspunkten i boken att allt börjar med Gud. Boken har beskrivits som enkel och samtidigt djupsinnig, hoppfull och samtidigt utmanande. Vågar du följa med?

Bokcirkeln möts på distans varannan vecka och läser endast ett kapitel till varje tillfälle. Boken innehåller 40 kapitel på cirka 5 sidor plus medföljande fråga att fundera över. Över 1000 bibelcitat finns med så viss bibelläsning får du på köpet. Också kända och okända citat av filosofer, vetenskapsmän och ateister bjuds det på.

”Leva med mål och mening” finns i punktskrift och som talbok på Legimus. Som tryckt bok i vissa bokhandlar. Eventuellt kan något exemplar lånas ut. Denna studiecirkel görs i samarbete med Studieförbundet Bilda och i deras anda som studiecirkel är allas tankar tillåtna.

Alla får dela vad de vill i samtalet och ingen måste dela. Det som delas stannar i gruppen.

Tid: Primärt torsdagar varannan vecka kl. 19.00-20.30 med start 16 november. Tiden kan eventuellt ändras om gruppen har annat gemensamt önskemål.

Samtalsledare: Sture Lyreskog som är nära pensionerad advokat och engagerad i Equmeniakyrka och i föreningen Goda Nyheter, och Michael Liliequist som är teolog och diakonassistent i Svenska kyrkan och även engagerad i föreningen Tro och ljus.

Pris: Gratis.

Plats: Det spelar ingen roll var du bor utan alla kan vara med! De som utgör gruppen börjar med att höras i ett telefonmötesrum. Om de sedan önskar så kan de istället höras t.ex. via Zoom.

Anmälan: till Tina på kansliet senast 14 november för att du ska hinna få information inför första tillfället.