Bönetelefonen fortsätter varje första onsdag i månaden kl. 20.00-20.30.
Det är en möjlighet till en liten stund tillsammans då vi möts i bön för varandra och Syskonbandet.

För att få telefonnummer och aktuell möteskod kontaktar du Syskonbandets kansli.

Det är ingen särskild som ansvarar för denna stund utan det gör de tillsammans som dyker upp.

Välkommen!