BCA är Syskonbandets systerförening i Etiopien. Genom Tesfaye Deriba har vi fått vara med från dess start. Nu i augusti är det 30 år sedan föreningen bildades och detta firas med jubileumskonferens 17-20 augusti. Syskonbandet kommer vara med på plats genom representation av ordförande Michael Liliequist, grundare Tesfaye Deriba och verksamhetsledare Tina Strömberg, samt som ledsagare Elisabeth Taffese och Sonia Pohlstrand som båda känner till BCA väl och är hemvana i Etiopien. Också Seble Deriba som var med i starten kommer delta i själva konferensen. 

Utöver konferensen kommer vi besöka BCA:s kontor i Addis Abeba och träffa anställda och olika team som verkar för föreningen. Verksamheter, skolor, kyrkor och personer med synnedsättning i alla åldrar kommer vi även möta under de ca 12 dagar vi är i landet. 

Behovet av vita käppar är stort hos våra etiopiska vänner. Har du en gammal vit käpp hemma som du själv inte längre använder men som går att återbruka? Den kan duga gott och bli till glädje för en ny person att ha nytta av i Etiopien! Också regletter är ett önskemål och behov. Fråga gärna också exempelvis din syncentral om de har hjälpmedel att avvara.

Vi tar gärna med oss hjälpmedel som dessa så långt det ryms i vårt bagage. Överlämna det du vill skänka till någon av oss som ska resa eller posta det till Syskonbandet senast 4 augusti för att det ska hinna komma med. 

Den 10 augusti bär det av och 24 augusti är vi tillbaka. Var med och bär oss genom resan i bön om beskydd och givande dagar. Be för BCA:s medlemmar och för deras planering och genomförande av konferensen.