En insamling pågår för att hjälpa de svårt utsatta synskadade i Kongo-Kinshasa. Insamlingsmålet är 50 000 kr och de går till uppförandet av en aktivitets- och butikslänga. Din hjälp behövs! Läs mer här