Om UFSAMC
Föreningen för Kristna synskadade i Kongo-Kinshasa, UFSAMC, bildades 1989. Syftet med föreningens verksamhet är framför allt evangelisation vilket deras namn uttrycker ”Föreningen för synskadade män och kvinnor med uppdrag för Kristus”. Man vill också skapa en mötesplats för de synskadade. Syskonbandet och UFSAMC har haft kontakt sedan 1996 och bland annat har Syskonbandet hjälpt dem att förverkliga drömmen om egna lokaler där de regelbundet möts till andakter. Där finns lokaler för hantverk, punktskriftsskola med mera.
Vår systerförening i Kinshasa är en lokalt registrerad förening som håller till i stadens yttersta utkant i ett mycket fattigt bostadsområde. Vatten och elektricitet är inte framdraget dit. De synskadade medlemmarna kommer från hela staden så många reser långt för att komma dit. Kinshasa är en vitt utbredd stad med ungefär lika många invånare som hela Sverige. Kommunikationerna i staden sköts framför allt av privatägda minibussar, som kör vissa sträckor så man behöver byta buss många gånger för att åka från ena änden av staden till den andra. Synskadade åker gratis men många förare vill hellre ta upp betalande passagerare och åker ifrån dem.
Den kristna synskadeföreningens drömmar och verksamhetsmål är ungefär likadana idag som 1996 men det är inte så mycket som man kan förverkliga. Landet har haft många år av inbördeskrig och politiskt kaos och människor blir allt fattigare. För de synskadade är situationen än värre. Föreningen uppmanar sina medlemmar att inte tigga men man vet att för många är tiggeri den enda möjligheten att få mat att ge till barnen.
Nu har föreningen ambitionen att uppföra en enkel affärslänga på föreningens tomt med dörrar och för butiken en lucka ut mot gatan. På så vis kan försäljning av egna hantverk, mat och tjänster på ett tryggt och säkert sätt skötas, istället för att i den mycket utsatta situationen sköta försäljning på gatan, och öka sin verksamhet och hjälpa synskadade medlemmar till meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Insamling till butikslängan
Butikslängan kommer när den är uppförd att inrymma olika verksamheter som kan generera i inkomst för föreningen, så som skrädderi, försäljning av mat, telefontjänst och fotostudio. Den redan befintliga muren runt föreningshuset ska utnyttjas och väggar och tak ska uppföras innanför denna.
Projektet står nu stilla då föreningens ekonomiska resurser alls inte räcker för att slutföra deras vision och plan sedan flera år tillbaka. Vi vill därför på deras vägnar vädja till dig om en gåva! Butikslängan beräknas kosta omkring 50 000 svenska kronor och detta är vårt insamlingsmål. Varje insamlad krona kommer oavkortat gå till projektet.

Bidrag mottages tacksamt till Syskonbandets Plusgiro 36449-7 eller Bankgiro 342-9552. Märk insättningen med ”Butikslänga Kongo”. Varje gåva, stor som liten, är välkommen och blir till välsignelse!

För ytterligare upplysningar och för att meddela om ni har möjlighet att bidraga till detta projekt, välkommen att kontakta:
Tina Hanson, tfn 08-641 30 95 e-post tina@syskonbandet.se
Gun Eriksson, tfn 08- 581 74246, e-post gun.elisabeth.eriksson@gmail.com