Vilka uppgifter vi har om dig som finns i vårt register, varför och hur de hanteras

Dina uppgifter så som till exempel namn, adress, telefonnummer och annan info du själv lämnat till oss som vi finner relevant, lagras tryggt i vårt registersystem. Uppgifterna samlas in när du deltar på aktivitet med föreningen, blir medlem eller prenumerant eller för att du själv av annan anledning önskar kontakt med oss. Syftet med att vi sparar på uppgifterna är att vi ska kunna göra utskick av olika slag om Syskonbandets verksamhet och kunna ha en ömsesidig kontakt med dig så länge du själv önskar sådan.

Vårt register är inte kopplat till något system som gör att uppgifterna uppdateras automatiskt utan de görs manuellt. Det innebär att du behöver meddela oss om du flyttar till ny adress, byter namn, telefonnummer eller epost. I vissa fall kan vi hämta uppgifter från offentligt tillgängliga källor men även detta görs helt manuellt.

Det är endast kanslipersonalen, i dagsläget två personer, som har tillgång till registret och lagrad information. Vi lämnar aldrig ut informationen till andra organisationer, företag eller personer utöver följande begränsade undantag:

  • Folkhögskolor, studieförbund eller andra vi samarbetar med vid en aktivitet kan komma att behöva lista över de som deltar med uppgifter så som personnummer eller adress
  • I vissa fall görs utskick till prenumeranter eller medlemmar direkt från tryckeriet utifrån adresslista de får av oss
  • Medlemmar i Syskonbandet kan få ut lista med namn och kontaktuppgifter till föreningens medlemmar i syfte att kontakta medlemmar exempelvis i samband med en aktivitet eller fråga om val kandidatur

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Du finns kvar i vårt register om du inte meddelar oss annat. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, för uppdatering av uppgifter, om du önskar strykas eller läggas till i listor för nyhetsutskick, prenumeration av vår tidning, eller medlemskap i föreningen Syskonbandet.

Kontakta oss på:
Tfn: 08-641 30 45
Epost: kansliet@syskonbandet.se
Adress: Gotlandsgatan 46, 116 65 Stockholm

Om denna policy kommer ändras så finns alltid aktuell version att läsa på vår hemsida www.syskonbandet.se.


Uppdaterad 2018-05-23