Känner du till någon som du tror skulle tillföra vår förening något genom att ställa upp i styrelsevalet? Det kan vara antingen en kristen synskadad eller en stödjande medlem. Kanske känner du till någon med en särskild kompetens som skulle kunna värvas som medlem? Fram till den 15 januari kan du föreslå kandidater till valberedningen som består av:

Anita Örum, sammankallande, tel 073-953 80 01 eller anita.orum@gmail.com
Pontus Nyman, 073-953 80 01 eller pontusn@hotmail.com.
Lena Johansson tel 070-306 38 26 eller Lena.johansson50@comhem.se.
Bernt Mårtensson, ersättare. Tel  021-84 22 05 eller berntomartensson@gmail.com