Syskonbandet har nu en policy kring personuppgifter utifrån lagen GDPR.

Vilka uppgifter sparar vi i vårt register, varför och hur hanteras de ?

 

LÄS POLICYN