Syskonbandet ingår i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp med fokus på kyrka och funktionshinder. Torsdag den 31 januari har du chans att träffa denna grupp och andra engagerade inom detta område då det bjuds in ill nätverksträff på Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm.

”Vår Gud bär sår” är rubriken för dagen och medverkar gör bland annat Syskonbandet och biskop Susanne Rappman.

Vad betyder det att vår Gud bär sår? För oss med sår, för oss som vill lindra och dela. För oss som vill blunda och för oss som vill tro? Vi möts till andakt, ord, mat och praktiska tips!

Läs mer och anmäl dig här: https://www.skr.org/kalender/kyrka-funktionshinder-var-gud-bar-sar/
Det går också bra att höra av sig till Syskonbandet för mer information.