Helgen 22-24/2-2013 var vi drygt 35 personer på en gemenskapshelg med tema ”Alpha”. Erik Bondesson har gjort ljudupptagningar och intervjuer du kan ta del av här:

Intervju med ledaren för Alpha Sverige – Anders Marklund

Promenad i stadsparken i Jönköping.


Intervju med Veronica, ledsagare.