Nu kan Du via Zoom följa några av sammankomsterna och träffarna på Nordiska konferensen, Åh stiftsgård, 15 – 18 september !

Nedan kan du läsa om de delar av programmet som går att delta i digitalt. Det kostar dig inget. Skriv ett mail till tina@syskonbandet.se för att få länk till mötesrummet.

Torsdag 15 september
19.00 Öppningsmöte

Fredag 16 september
10.00 Bibeltimme (Apg. 8:26-39)
– Gud får människor att prata på konstiga platser
19.00 Lena Maria – Sång och prat

Lördag 17 september
10.00 Bibeltimme (Mark 2:1–12)
– När vi behöver hjälp för att komma till Jesus

Söndag 18 september
11.00 Gudstjänst (Luk 15:1–10)
– Jesus söker tills han finner de förlorade

www.syskonbandet.se/nordisk kan du läsa det fullständiga programmet för de som är på plats.