Tema: ”Tro för alla åldrar” – interaktiva seminarier och aktiviteter i rörelse

Onsdag 4 juni
16.30            Incheckning vid ankomst
17.00            Middag
18.30            Start och presentation
20.30            Andakt
21.00            Kvällsfika

Torsdag 5 juni
8.00              Frukost
9.30              Morgonbön
10.00            Seminarium i temat: Tro för alla åldrar
12.00            Lunch
13.30            Promenad i det gröna
15.00            Fika
15.30            Massage & Stretching: Vi får tips och lär oss olika övningar
17.00            Middag
18.30            Aktivitetsval:
– Körsång
– Fortsatt samtal om tro för alla åldrar
– Uthomhusaktivitet
20.30            Andakt
21.00            Kvällsfika

Fredag 6 juni
8.00              Frukost
9.30              Nationaldagsbön
10.00            Seminarium i temat: Kristen och synskadad
12.00            Lunch
13.30            Aktivitet i rörelse
– Frisbygolf
– Boule
– Elektronskytte
– Möjlighet till enskilt samtal & bön
15.00            Fikapaus
15.30            Aktivitet i rörelse fortsätter
17.00            Middag
18.30            Aktivitetsval
– Körsång
– Fortsatt samtal om att vara kristen och synskadad
– Uthomhusaktivitet
20.30            Andakt
21.00            Kvällsfika/Lägereld med sång och korv

Lördag 7 juni
8.00              Frukost
9.30              Morgonbön
10.00            Årsmöte
12.00            Lunch
13.30            Årsmötet fortsätter
Fikapaus ca 15.00
17.00            Middag
18.30            Öppen scen: med alla för alla
20.30            Andakt
21.00            Kvällsfika

Söndag 8 juni
8.00              Frukost
9.30              Avfärd till Brunnskyrkan, övning för kör
11.00            Gudstjänstfirande
Kyrkkaffe
13.00            Lunch
14.00            Utvärdering & avslutning
16.00            Avfärd