Styrelsen väljs av medlemmarna genom poströstning och valet tillkännages vid Årsmötet. Ordföranden väljs av årsmötet.
Styrelsen möts ca tre gånger per år. Ordförande, vice ordförande och sekreteraren utgör tillsammans arbetsutskottet som sammanträder oftare. Kontakta kansliet för att nå styrelsen.

Ledamöter:
Ordförande:
David Lindberg, Lajksjöberg

Vice Ordförande:
Eva Fridh, Göteborg

Sekreterare:
Eva Backman, Sollefteå

Vice Sekreterare:
Erik Bondesson, Vänersborg

Övrig ordinarie ledamot:
Sture Lyreskog, Gävle

Ersättare 1:
Anita Örum, Farsta
Ersättare 2:
Lena Johansson, Linköping
Styrelsen 2010

Från vänster på bilden:
David L, Eva F, Erik B, Lena J, 
 Sture L, Eva B, Anita Ö.