Sture Fjällström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diktsamling på CD av Sture Fjällström, ”På vägen hem”.

Vår medlem Sture Fjällström har under ungefär 25 års tid inspirerad av andens ledning skrivit dikter med ett kristet innehåll. I samband med gudstjänster och möten har Sture läst sina dikter och fått mycket uppmuntran och påstötningar om att låta publicera dessa. Ett antal dikter kom sedan med i diktboken ”I Tacksamhet och till tröst” utgiven av Svenska kyrkans lekmannaförbund. 2008 sammanställdes ett drygt 30-tal dikter till ett häfte och dessa har nu lästs in av Sture själv. CD:n finns endast att köpa från Syskonbandet och priset är 75:-. Behållningen går till Syskonbandets verksamhet. Beställ skivan från kansliet per telefon 08-6413045 eller e-post.

Här kan du lyssna på två smakprov:
Knäppta händer
Var inte rädd