Vi kommer att vandra i trakter där det finns spår från de tidiga kristna i Sverige och vi kommer få ta del av spännande berättelser. Så här skriver Vallentuna församling om vandringen: ”Natur, kultur och andlighet. I socknarna Markim, Orkesta och Frösunda finns spår av människors liv, arbete och tro under tusen år och mer. Runstenar, gamla husgrunder och gravhögar berättar om dramatik och vardagshändelser för länge sedan. De medeltida kyrkorna längs vägen erbjuder stilla rum av tidlöshet och ro. Att vandra som pilgrim är att vandra med alla sinnen öppna”.

Det kommer att finnas ledsagare som följer med och det kostar ingenting. Du tar själv med matsäck. Om du reser längre ifrån finns det möjlighet till övernattning på kansliet. Vi kommer att samlas ungefär klockan 9 i centrala Stockholm och vandringen är slut cirka 16. För mer information och anmälan senast den 4:e augusti kontakta Ronny eller Tina på kansliet.