Herre visa mig din väg – vad är att vara pilgrim idag? 

12-16 juni 2024, Vadstena  

Onsdag 12 juni 
16.00 Gemensam buss avgår från Mjölby  
17.00 Middag 
18.30 Uppstartskväll för pilgrimer och andra  

20.30 Kvällsfika & samvaro  
 
Torsdag 13 juni 
8.00 Frukost 
9.30 Morgonsamling  
10.00 Besök på kloster hos Birgittasystrarna  
12.00 Lunch  

Tid för bad, strosa på stan, muséumbesök, fika i klostercafé.  

17.00 Middag 
18.30 Lärande lek   
20.00 Andakt  
20.30 Kvällsfika & samvaro  

Fredag 14 juni 
8.00 Frukost 
9.30 Morgonsamling 
10.00 Vad kan pilgrimsvandringen vara och ge?  

12.00 Lunch 
13.30 Pilgrimsvandring  
17.00 Middag 
18.30 Forum Syskonbandet – Workshop /samtal om:  

A. Årsmötesdag  
B. Barn- och ungdomsverksamhet  
C. Arbetsgrupper  
20.30 Andakt  
21.00 Kvällsfika & samvaro  
 
Lördag 15 juni  
8.00 Frukost 
9.30 Morgonsamling 
10.00 Årsmöte 
12.00 Lunch 
13.30 Årsmötet fortsätter  
17.00 Middag 
19.00 Öppen scen – medverkan av alla för alla 
20.30 Andakt  
21.00 Kvällsfika & samvaro  
 
Söndag 16 juni 
8.00 Frukost 
9.30 Morgonsamling & summering av dagarna  
11.00 Gudstjänst i Klosterkyrkan  
12.30 Lunch 
13.30 Avfärd för Syskonbandsbussen till Mjölby  
 
Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.