Flera har uttryckt en saknad och längtan efter att få läsa, lära och prata mer med andra om Bibelns texter, om livet och tron. Nu inbjuder vi därför till samtalsgrupp av detta slag över telefon/digitalt. Boken ”100 dagar med Jesus” av Niklas Piensoho har gruppen som utgångspunkt i samtalet. I korta kapitel tar boken oss steg för steg genom Johannesevangeliet, följt av en liten reflekterande betraktelse och andlig övning. Boken finns inläst som talbok hos MTM.

Samtalsledare: Sture Lyreskog, medlem i Syskonbandet och Equmeniakyrka i Gävle. Visar sig intresset stort så blir det flera grupper och eventuellt fler samtalsledare.

Tid: Varannan torsdag kl 19.00-20.30. Förväntas pågå ungefär fram till maj.

Upplägg: I valfri utsträckning delar personerna i gruppen med varandra om tillvarons tillstånd för dagen. Sedan hålls ett öppet samtal och reflekterande utifrån de kapitel som då lästs i boken. Stunden avslutas med gemensam bön. Utifrån den unika grunden där både kristen tro delas och erfarenhet av att leva med en synnedsättning, finns många beröringspunkter som kan lyftas i samtal och bön. Graden av synnedsättning eller tro och kunskap om Bibeln spelar däremot alls ingen roll utan vi lär och utvecklas tillsammans. Gruppen består av ca fem personer och de hörs på det vis som passar dem bäst, inledningsvis i ett telefonmötesrum.

Tanken är att starta upp i slutet av september så anmäl dig senast 15 september till tina@syskonbandet.se eller 08-641 30 95 / 070-359 99 69.

Denna studiecirkel görs i samverkan med Studieförbundet Bilda.