Välj något av nedanstående:

Lyssna på hela tidningen

Ladda ner hela tidningen som en zip-fil

eller välj artikel nedan:

Sidan ett
Innehåll
Från verksamhetsledaren
Insamling till missionen
Boktips
Medlemsnytt
Tävling
Medlemsporträtt: Jim Lagerlöf
Gemenskapshelg i söder
Människans bästa vän
Våra syskon i Finland
Betraktelse
Från redaktören
Redaktionsruta