Alla är välkomna till dessa träffar som alltid inleds med en måltid, följt av intressanta inslag och god gemenskap första tisdagen varje månad!
Plats: Gotlandssalen på Gotlandsgatan 44
Tid: 16.00-18.20
Kostnad: 60 kr som inkluderar mat, kaffe, föredrag och gemenskap
Anmälan: För att vi ska kunna garantera dig plats och mat är du välkommen med din anmälan senast torsdagen före aktuell tisdagsträff.
Ring Anna Sonmark tel. 08-500 222 39 eller Syskonbandets kansli tel. 08-641 30 95.

5 februari ”Katolik i Sverige”
När slutade det att vara olagligt att vara kato¬lik i Sverige? Tillber katolikerna verkligen Maria och helgo¬nen? Hur kommer det sig att katolikerna i Sve¬rige är överrepresenterade i Svenska Akademien och i landets fängelser? Lisa Wetterberg svarar på frågor som dessa då hon berättar om katolska kyrkans historia och nutidens katoliker i Sverige.

5 mars ”Frälsarkransen – en hjälp i vår vardag”
Irene Mossberg, pastor i svenska Missionskyrkan och bl.a. utbildad Vuxenpedagog, presenterar biskop Martin Lönnebos Frälsarkrans och hur man kan använda den.

2 april ”Diakonia i Latinamerika”
Lennart Ring berättar om sina minnen och erfarenheter av Diakonias arbete med mänskliga rättigheter i Latinamerika. Biståndsorganisationen Diakonias fokus är att göra insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga i världen.

7 maj ”Sågverk och väckelserörelse”
Författaren Vibeke Olsson berättar om sågverksepoken från 1800-talets slut utifrån sitt arbete med böckerna om Bricken på norrländska Svartvik.

4 juni ”Sommaravslut i det gröna”
Vi återkommer med information om plats och program!

Syskonbandets tisdagsträffar i Stockholm genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda.