Är du kreativ, tycker om att möta människor, vill arbeta med information på ett kommunikativt sätt, har stor datorvana och gärna drivs av en längtan att sprida det kristna budskapet? Då kanske detta är något för dig:

Kristna synskadades förening Syskonbandet söker medarbetare med kommunikativa och redaktionella arbetsuppgifter. Även möjlighet till utökad tjänst som inkluderar praktiska och administrativa uppgifter samt ibland delta på aktiviteter. 25-50 %. 

Syskonbandet är en ekumenisk förening som haft obruten verksamhet sedan 1908 bestående av ca 300 synskadade och seende stödjande medlemmar spridda över landet. Vårt kansli finns i Ekumeniska centret vid Alviks torg, Stockholm, där vår anställda verksamhetsledare har sin arbetsplats. Bland medarbetarna finns även en arvoderad ekonomihandläggare. Föreningen arbetar för att stödja synskadade i deras kristna tro, erbjuda gemenskapsdagar och aktiviteter som ger inspiration, motverkar isolering och ensamhet, vill sprida det kristna budskapet till sökande och intresserade som föreningen kommer i kontakt med samt ger förutsättningar för ett vidgat kontaktnät och erfarenhetsutbyte. Föreningen har upparbetade relationer sedan flera år tillbaka med kristna synskadade i Etiopien, Tanzania och Kongo-Kinshasa och tar aktiv del i att stödja liknande föreningar i dessa länder. Det finns också ett nära samarbete med systerorganisationer i Norden. 

Nu är vi i behov av någon som arbetar tillsammans med verksamhetsledaren och styrelsen med kommunikativa uppgifter på olika sätt i vår verksamhet. Vi önskar utveckla arbetet med sociala medier för kontaktskapande och information. Vi ger ut en tidning med 6 nummer/år som ges ut på flera medier för att kunna vara tillgänglig för synskadade med olika synstatus och behov som t ex storstil, punktskrift, tal och digital textfil. Denna tidning nås av våra medlemmar och andra intresserade. Vår verksamhet är mångfacetterad och rymmer allt från visionärt tänkande kring nya verksamhetsgrenar till vardagliga rutiner på vårt kansli. Vi ser gärna att du blir en del av den mångfalden och kan ta dig an även vissa löpande kansliuppgifter. 

Tjänsten är på 25-50% och det är en stor fördel om du kan vara på plats ofta på vårt kansli för att arbeta nära verksamhetsledaren både med idéer och med praktiskt arbete. Löpande ansökningstid. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. 

Kontakt och ansökan:

jobb@syskonbandet.se

Tina Strömberg, anställd verksamhetsledare 08-641 30 95

Anki Folke, personalansvarig styrelseledamot 070-357 44 19