Syskonbandsmedlemmen Kerstin Strindberg berättar på Sollefteå missionskyrkas hemsida, här kan du lyssna:
Här kan du lyssna!