Första tisdagen i varje månad med start den 4/9 anordnar vi träffar med mat, föredrag och god gemenskap på Café Java. Läs mer här.