När vi var i Norge för att förbereda för Nordisk konferens nästa år fick vi träffa Åsmund Kilde som driver ett hjälparbete i Polen som bl.a. ska resultera i en ny förening där. Läs mer här.