Fredag den 24/5 är det en artikel om vår medlem och styrelseledamot Kerstin Adeström. Bl.a. handlar det om vår kommande skiva. Läs artikeln här.

I nätupplagan infördes samma dag ett kort referat från våra årsmötesdagar.
Dagen