Den 15 september är det val i Svenska kyrkan.

Alla som är röstberättigade ska ha fått sina röstkort den 28 augusti. Information om valet finns inläst på Svenska kyrkans hemsida här.