Nu kan Du via Zoom följa några av sammankomsterna och träffarna på Nordiska konferensen, Åh stiftsgård, 15 – 18 september ! Det kostar dig inget.

LÄS MER HÄR